ASUS ROG GL752VL ohje

background image

FI11168

Ensimmäinen painos

Joulukuu 2015

E-käyttöopas

background image

2

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää,

tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun

ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK

COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA

TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI

KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT,

TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA

MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN

LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET,

LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN

KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä

tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai

selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN

INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA,

JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA

MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen

osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan

vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan

lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista

vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä

takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan

lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat

tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja

jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN

KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI

KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI

TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA

ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa http://www.asus.com/support/

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

3

Sisältö

Tietoja tästä käyttöoppaasta .................................................................................7

Tämän käyttöoppaan merkintätavat ....................................................................... 9
Kuvakkeet .......................................................................................................................... 9
Typografia ......................................................................................................................... 9

Turvallisuus- ja varotoimenpiteet ........................................................................10

Kannettavan tietokoneen käyttö .............................................................................. 10
Kannettavan tietokoneen ylläpito ............................................................................ 11
Oikea hävittäminen ....................................................................................................... 12

Luku 1: Laitteiston asetus

Tutustuminen kannettavaan tietokoneeseen .................................................14

Näkymä päältä ................................................................................................................. 14
Pohja.................................................................................................................................... 19
Oikea puoli ........................................................................................................................ 21
Vasen puoli ........................................................................................................................ 23
Etupuoli .............................................................................................................................. 25

Luku 2: Kannettavan tietokoneen käyttö

Näin pääset alkuun ...................................................................................................28

Lataa kannettava tietokone. ....................................................................................... 28
Avaa näyttöpaneeli nostamalla. ................................................................................ 30
Paina virtapainiketta. ..................................................................................................... 30
Kosketuslevyn käyttö .................................................................................................... 31

Näppäimistön käyttö ................................................................................................35

Toimintonäppäimet ....................................................................................................... 35
Windows® 10 -näppäimet ........................................................................................... 36
Multimedia-ohjausnäppäimet .................................................................................. 37
Numeronäppäimistö ..................................................................................................... 38

Optisen levyaseman käyttö ...................................................................................39

background image

4

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Luku 3: Työskentely Windows® 10:lla

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa .................................................................44
Käynnistä-valikko .......................................................................................................45
Windows®-sovellukset .............................................................................................47

Työskentely Windows®-sovelluksilla ....................................................................... 48
Windows®-sovellusten mukauttaminen ................................................................ 48

Tehtävänäkymä ..........................................................................................................51
Snap-ominaisuus .......................................................................................................52

Napsauta kohdepisteitä ............................................................................................... 52

Toimintakeskus ...........................................................................................................54
Muut näppäimistön pikavalinnat ........................................................................55
Yhdistäminen langattomiin verkkoihin ............................................................57

Wi-Fi-yhteys ...................................................................................................................... 57
Bluetooth .......................................................................................................................... 58
Airplane mode (Lentokonetila).................................................................................. 59

Yhdistäminen langallisiin verkkoihin ................................................................60

Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen .................................. 60
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen ..................................................... 61

Kannettavan tietokoneen sammuttaminen ....................................................62
Kannettavan tietokoneen asettaminen lepotilaan .......................................63

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

5

Luku 4: Virta päällä -itsetesti (POST)

Virta päällä -itsetesti (POST) ..................................................................................66

POST-tilan käyttö BIOS-asetuksiin siirtymiseen ja vianetsintään .................. 66

BIOS ................................................................................................................................66

Siirtyminen BIOS-asetuksiin ........................................................................................ 66
BIOS-asetukset ................................................................................................................. 67

Järjestelmän palautus ..............................................................................................77

Palautusvalinnan suorittaminen ............................................................................... 78

Luku 5: Kannettavan tietokoneen päivittäminen

Kiintolevyaseman asentaminen ...........................................................................82
Random Access Memory (RAM) -moduulin asentaminen ..........................90
M.2-kortin asentaminen ..........................................................................................94

Vinkkejä ja Usein kysyttyä

Hyödyllisiä vinkkejä kannettavan tietokoneen käytöstä .............................100
Usein kysyttyä laitteistosta .....................................................................................101
Usein kysyttyä ohjelmistosta .................................................................................104

Liitteet

DVD-ROM-aseman tietoja ........................................................................................... 108
Blu-ray ROM -asematiedot .......................................................................................... 110
Sisäinen modeemiyhteensopivuus .......................................................................... 110
Yleiskatsaus ....................................................................................................................... 111
Verkkoyhteensopivuusilmoitus ................................................................................. 111
Ei-puheäänilaitteisto .................................................................................................... 111
FCC-lausunto .................................................................................................................... 113

background image

6

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus ............................................................................. 114
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE-direktiivi 1999/5/EY) .................... 115
CE-merkkivaroitus .......................................................................................................... 115
Langaton käyttökanava eri alueilla .......................................................................... 116
Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat .................................................. 116
UL-turvallisuushuomautukset ................................................................................... 118
Virtaturvallisuusvaatimus ............................................................................................ 119
Huomautuksia TV-virittimestä ................................................................................... 119
REACH-huomautukset .................................................................................................. 119
Macrovision Corporationin tuotehuomautus ...................................................... 119
Suojautuminen kuulovauriolta .................................................................................. 119
Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut) .......... 120
Optisen aseman turvallisuustiedot .......................................................................... 121
CTR 21 -hyväksyntä
(kannettaville tietokoneille, joissa on sisäänrakennettu modeemi) ............. 122
ENERGY STAR –yhteensopiva tuote ......................................................................... 124
Globaalien ympäristösäädösten vaatimustenmukaisuus ja vakuutus ....... 125
ASUS-kierrätys/Palautuspalvelut .............................................................................. 125

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

7